خرید بلیط ارزان لحظه آخری خرید بلیط ارزان لحظه آخری http://safarpilote.mihanblog.com 2018-05-22T02:38:06+01:00 text/html 2018-04-22T12:28:00+01:00 safarpilote.mihanblog.com سمیرا نادری آیا در مورد بلیط اپن چیزی شنیده اید؟ http://safarpilote.mihanblog.com/post/24 <p style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">بلیط اپن چیست؟ شاید برای شما هم در سفرهای هوایی که داشته اید این اتفاق پیش آمده که بخواهید به دو مقصد متفاوت سفر کنید. برای این مسافرت نیاز به بلیط دو سره دارید. بلیط اپن در این مواقع به کارتان می آید. برای اینکه بدانید بلیط اپن چیست باید با انواع مختلف بلیط هواپیما آشنا شوید.</p><p style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">بلیط اپن (Open Jaw) به نوعی از بلیط هواپیما می گویند که مسافر می‌تواند توسط آن از شهر خود به مقصد اول پرواز کرده و از مقصد دوم به شهر مبدا برگردد. این نوع پرواز دارای مزیت های زیاد است و برنامه‌ریزی سفر را برای افراد دائم السفر راحت تر می‌کند. وجه تسمیه نام این نوع پرواز نیز برگرفته از تشابه نقشه مسیر پروازها به دهان باز یک تمساح است.</p> text/html 2018-04-15T19:55:18+01:00 safarpilote.mihanblog.com سمیرا نادری رازهای مهمی که درباره هواپیمایی قطر نمی دانستید! http://safarpilote.mihanblog.com/post/23 <p style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">قطر&nbsp;<span id="res-313" class="spell-err hl" style="font-size: 9pt;">ایرویز</span>&nbsp;<span id="res-320" class="style-err hl" style="font-size: 9pt;">به</span><span id="res-322" class="hl style-err" style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span id="res-323" class="hl style-err" style="font-size: 9pt;">عنوان</span>&nbsp;شرکتی نوپا و&nbsp;<span id="res-342" class="hl refined" style="font-size: 9pt;">تقریباً</span>&nbsp;دولتی در نوامبر&nbsp;<span id="res-365" class="num-err hl" style="font-size: 9pt;">۱۹۹۳</span>&nbsp;<span id="res-370" class="hl refined" style="font-size: 9pt;">تأسیس</span>&nbsp;شد، ولی اولین پرواز خود را در&nbsp;<span id="res-406" class="calendar-err hl" style="font-size: 9pt;">۲۰</span><span id="res-408" class="hl calendar-err" style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span id="res-409" class="hl calendar-err" style="font-size: 9pt;">ژانویه</span><span id="res-415" class="hl calendar-err" style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span id="res-416" class="num-err hl" style="font-size: 9pt;">۱۹۹۴</span>&nbsp;سامان داد. در&nbsp;<span id="res-435" class="style-err hl" style="font-size: 9pt;">ماه</span><span id="res-438" class="hl style-err" style="font-size: 9pt;"></span><span id="res-439" class="hl refined" style="font-size: 9pt;">میهمان</span>&nbsp;سال پروازهای این شرکت به شهر عمان پایتخت اردن برقرار شد. در این زمان تنها<span id="res-515" class="num-err hl" style="font-size: 9pt;">دو</span>&nbsp;هواپیمای ایرباس S<span id="res-535" class="num-err hl" style="font-size: 9pt;">310</span>&nbsp;پروازهای این شرکت به مقاصدی چون دوبی، بانکوک، توکیو و شارجه را برقرار می‌نمود.&nbsp;<span id="res-618" class="num-err hl" style="font-size: 9pt;">یک</span>&nbsp;سال بعد از&nbsp;<span id="res-632" class="hl refined" style="font-size: 9pt;">تأسیس</span>، هواپیمایی قطر با خریداری&nbsp;<span id="res-664" class="num-err hl" style="font-size: 9pt;">دو</span>&nbsp;هواپیمای بوئینگ جدید و نیز&nbsp;<span id="res-694" class="num-err hl" style="font-size: 9pt;">یک</span>&nbsp;هواپیمای کارکرده، به افزایش مسیرهای پروازی خود اقدام نمود.&nbsp;<span id="res-756" class="style-err hl" style="font-size: 9pt;">به</span><span id="res-758" class="hl style-err" style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span id="res-759" class="hl style-err" style="font-size: 9pt;">تدریج</span>&nbsp;با گسترش ناوگان هواپیمایی و خریدهای متعدد «قطر&nbsp;<span id="res-812" class="spell-err hl" style="font-size: 9pt;">ایرویز</span>»، بخش‌های متنوعی به این شرکت افزوده شدند و بر تعداد مسیرهای هوایی آن&nbsp;<span id="res-888" class="style-err hl" style="font-size: 9pt;">روز</span><span id="res-891" class="hl style-err" style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span id="res-892" class="style-err hl" style="font-size: 9pt;">به</span><span id="res-894" class="hl style-err" style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span id="res-895" class="hl style-err" style="font-size: 9pt;">روز</span>&nbsp;افزوده شد&nbsp;<span id="res-909" class="hl refined" style="font-size: 9pt;">به‌طوری‌که</span>&nbsp;امروزه به تمام قاره‌های جهان پروازهای منظمی را برقرار کرده است. در سال&nbsp;<span id="res-988" class="num-err hl" style="font-size: 9pt;">۲۰۰۴</span>&nbsp;این شرکت&nbsp;<span id="res-1002" class="style-err hl" style="font-size: 9pt;">نیمه</span><span id="res-1006" class="hl style-err" style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span id="res-1007" class="hl style-err" style="font-size: 9pt;">خصوصی</span>&nbsp;(در آن زمان) با عقد قراردادی بزرگ یکی از مشتریان بزرگ ایرباس گردید قرارداد خرید&nbsp;<span id="res-1101" class="num-err hl" style="font-size: 9pt;">۸۰</span>&nbsp;فروند هواپیمای جدید را منعقد نمود. در&nbsp;<span id="res-1142" class="calendar-err hl" style="font-size: 9pt;">۱۲</span><span id="res-1144" class="hl calendar-err" style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span id="res-1145" class="hl calendar-err" style="font-size: 9pt;">اکتبر</span><span id="res-1150" class="hl calendar-err" style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span id="res-1151" class="num-err hl" style="font-size: 9pt;">۲۰۰۹</span>&nbsp;این شرکتی در عمل ابتکاری از سوخت ترکیبی گاز طبیعی و بنزین برای اولین بار استفاده نمود که به اذعان کارشناسان&nbsp;<span id="res-1264" class="hl refined" style="font-size: 9pt;">به‌صرفه</span>&nbsp;نیست ولی با توجه به ذخایر گازی عظیم این کشور شاید برای این کشور<span id="res-1334" class="style-err hl" style="font-size: 9pt;">مقرون</span><span id="res-1339" class="hl style-err" style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span id="res-1340" class="style-err hl" style="font-size: 9pt;">به</span><span id="res-1342" class="hl style-err" style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span id="res-1343" class="hl style-err" style="font-size: 9pt;">صرفه</span>&nbsp;باشد.</p><p style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"></p><p style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">شرکت هواپیمایی قطر امروزه به حداقل&nbsp;<span id="res-1389" class="num-err hl" style="font-size: 9pt;">۱۲۵</span>&nbsp;مقصد دنیا پرواز مسافری-باری داشته و دارای بیش از&nbsp;<span id="res-1442" class="num-err hl" style="font-size: 9pt;">۱۷</span><span id="res-1444" class="hl" style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span id="res-1445" class="hl" style="font-size: 9pt;">هزار</span>&nbsp;نیروی انسانی&nbsp;<span id="res-1463" class="style-err hl" style="font-size: 9pt;">به</span><span id="res-1465" class="hl style-err" style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span id="res-1466" class="hl style-err" style="font-size: 9pt;">صورت</span>&nbsp;مستقیم است که البته برای بیش از&nbsp;<span id="res-1503" class="num-err hl" style="font-size: 9pt;">۱۳</span>&nbsp;<span id="res-1506" class="spell-err hl" style="font-size: 9pt;">هزارنفر</span>&nbsp;<span id="res-1514" class="hl refined" style="font-size: 9pt;">به‌صورت</span>&nbsp;غیرمستقیم اشتغال‌زایی نموده است. مدیر اجرایی این شرکت «اکبر&nbsp;<span id="res-27" class="spell-err hl" style="font-size: 9pt;">الباکر</span>» است که از سال<span id="res-49" class="num-err hl" style="font-size: 9pt;">۱۹۹۶</span>در این سمت مشغول&nbsp;<span id="res-71" class="style-err hl" style="font-size: 9pt;">به</span><span id="res-73" class="hl style-err" style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span id="res-74" class="hl style-err" style="font-size: 9pt;">کار</span>&nbsp;بوده و&nbsp;<span id="res-85" class="spell-err hl" style="font-size: 9pt;">قطرایرویز</span>&nbsp;را&nbsp;<span id="res-98" class="style-err hl" style="font-size: 9pt;">به</span><span id="res-100" class="hl style-err" style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span id="res-101" class="hl style-err" style="font-size: 9pt;">عنوان</span>&nbsp;یکی از معروف‌ترین شرکت‌های هواپیمایی جهان مطرح نموده است. وی همچنین عضو بورد اجرایی فرودگاه&nbsp;<span id="res-199" class="spell-err hl" style="font-size: 9pt;">هیتروی</span>&nbsp;لندن نیز است. دولت قطر در سال&nbsp;<span id="res-246" class="num-err hl" style="font-size: 9pt;">۲۰۱۳</span>&nbsp;این شرکت را خریداری کرده و در&nbsp;<span id="res-281" class="style-err hl" style="font-size: 9pt;">ماه</span><span id="res-284" class="hl style-err" style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span id="res-285" class="hl style-err" style="font-size: 9pt;">می</span>&nbsp;<span id="res-288" class="num-err hl" style="font-size: 9pt;">۲۰۱۴</span>&nbsp;کنترل کامل آن را<span id="res-310" class="hl refined" style="font-size: 9pt;">به‌دست</span>&nbsp;گرفت اگرچه بخشی از سهام آن همچنان در اختیار شرکای تجاری دیگر است. شرکت هواپیمایی Qatar Airways دارای چندین بخش کوچک و بزرگ است که شامل بخش پشتیبانی، فرودگاه بین‌المللی دوحه، بخش تعطیلات شرکت (مخصوص سفرهای اوقات تعطیل سال)، بخش محتوای رسانه‌ای، فروشگاه معاف از مالیات و دیگر بخش‌های مرتبط است. بخش باربری این شرکت نیز بسیار بزرگ و گسترده بوده و در عرصه حمل محموله‌های بازی در خاورمیانه نقش پر رنگی دارد. استفاده از بوئینگ&nbsp;<span id="res-753" class="num-err hl" style="font-size: 9pt;">۷۷۷</span>F&nbsp;<span id="res-758" class="style-err hl" style="font-size: 9pt;">با</span><span id="res-760" class="hl style-err" style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span id="res-761" class="hl style-err" style="font-size: 9pt;">قابلیت</span>&nbsp;حمل&nbsp;<span id="res-772" class="num-err hl" style="font-size: 9pt;">۷۵۰</span>&nbsp;تن از ویژگی‌های این بخش است.</p> text/html 2018-04-04T10:17:12+01:00 safarpilote.mihanblog.com سمیرا نادری معرفی شرکت هواپیمایی ایران ایر http://safarpilote.mihanblog.com/post/22 <p dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">علاوه بر ارائه خدمات به مسافرین که از زمان مراجعه به پذیرش در فرودگاه مبدا آغاز می شود و تا زمان رسیدن آن ها به فرودگاه مقصد و تحویل گرفتن چمدان هایشان ادامه دارد، کمک و خدمت رسانی به مسافرین ویژه مانند مسافرین کم توان، ناتوان، بیمار و کودکان تنها و نیز مسافرینی که چمدانهای خود را گم نموده اند، از وظیفه هایی هستند که برای واحد مسافران در نظر گرفته شده اند. شما برای دسترسی سریع به خدمات ایرلاین ایران ایر می توانید از طریق&nbsp;<a href="https://delsafar.com/" data-mce-href="https://delsafar.com/" style="font-size: 9pt;"><strong style="font-size: 9pt;">خرید بلیط هواپیما دل سفر</strong></a>&nbsp;اقدام کنید و بلیط مناسب سفرتان را از این ایرلاین پیدا و خریداری نمایید.</p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><img src="https://tikbancp.faranegar.com/uploads/7e4b0f6f-b9b0-4614-b562-27ff7f12e439/4bd9e261-31e5-4930-af8b-c5079b5ecee8/Air%20quality%20of%20Iran%20Air1.jpg" alt="" data-mce-src="https://tikbancp.faranegar.com/uploads/7e4b0f6f-b9b0-4614-b562-27ff7f12e439/4bd9e261-31e5-4930-af8b-c5079b5ecee8/Air%20quality%20of%20Iran%20Air1.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></p> text/html 2018-04-03T12:46:30+01:00 safarpilote.mihanblog.com سمیرا نادری همه چیزهایی که درباره شرکت هواپیمایی قطر می دانیم؟ http://safarpilote.mihanblog.com/post/21 <p dir="rtl" style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">مدیر اجرایی این شرکت «اکبر الباکر» است که از سال ۱۹۹۶ در این سمت مشغول به کار بوده و قطرایرویز را به عنوان یکی از معروف‌ترین شرکت‌های هواپیمایی جهان مطرح نموده است. وی همچنین عضو بورد اجرایی فرودگاه هیتروی لندن نیز است.</p><p dir="rtl" style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">دولت قطر در سال ۲۰۱۳ این شرکت را خریداری کرده و در ماه می ۲۰۱۴ کنترل کامل آن را به‌دست گرفت اگرچه بخشی از سهام آن همچنان در اختیار شرکای تجاری دیگر است.</p><p dir="rtl" style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">شرکت هواپیمایی<span dir="ltr" style="font-size: 9pt;">&nbsp;Qatar Airways&nbsp;</span>دارای چندین بخش کوچک و بزرگ است که شامل بخش پشتیبانی، فرودگاه بین‌المللی دوحه، بخش تعطیلات شرکت (مخصوص سفرهای اوقات تعطیل سال)، بخش محتوای رسانه‌ای، فروشگاه معاف از مالیات و دیگر بخش‌های مرتبط است.</p><p dir="rtl" style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">بخش باربری این شرکت نیز بسیار بزرگ و گسترده بوده و در عرصه حمل محموله‌های بازی در خاورمیانه نقش پر رنگی دارد. استفاده از بوئینگ 777<span dir="ltr" style="font-size: 9pt;">F&nbsp;</span>با قابلیت حمل ۷۵۰ تن از ویژگی‌های این بخش است<span dir="ltr" style="font-size: 9pt;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">مقاصد هواپیمایی قطر</p><p dir="rtl" style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">قطر از معدود شرکت‌های هوایی است که به طور مداوم به هر پنج قاره دنیا پرواز دارد. پروازهای شرکت هواپیمایی قطر، از ایران به مقصد دوحه به صورت مستقیم و برای دیگر مقصدهای پروازی به صورت غیرمستقیم از دوحه است<span dir="ltr" style="font-size: 9pt;">.</span></p> text/html 2018-04-03T12:32:28+01:00 safarpilote.mihanblog.com سمیرا نادری ده ایرلاین برتر دنیا را بشناسید http://safarpilote.mihanblog.com/post/20 <p dir="rtl" style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">از زمان تأسیس در سال 1951 تاکنون، این شرکت به یکی از برترین خطوط هوایی دنیا در زمینه آسایش و ایمنی مسافران تبدیل شده است.</p><p dir="rtl" style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">این ایرلاین که اختصاراً جال خوانده می‌شود، برای راحتی مسافران، اثاثیه و لوازم داخلی هواپیماهایش از جمله صندلی‌های چرمی و کابین‌های درجه یک را به شرکت سازنده مبل<span dir="ltr" style="font-size: 9pt;">&nbsp;POLTRONA Frau&nbsp;</span>سفارش داده است.</p><p dir="rtl" style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">اثاثیه یا لوازم داخلی هواپیماهای این شرکت، تضمین کننده آسایش مسافران در بیداری یا خواب است. طبق عادت ژاپنی‌ها، شما اینجا هم امکان سفارش غذاهای سنتی کیوتو یا انواع غذاهای غربی را دارید و برای هر دو ذائقه، منوی جداگانه‌ای وجود دارد. در هواپیمایی جال، علاوه بر آسایش و رفاه، خدمات غذایی هم در سطحی بالا ارائه می‌شود<span dir="ltr" style="font-size: 9pt;">.</span></p> text/html 2018-04-03T12:16:20+01:00 safarpilote.mihanblog.com سمیرا نادری کلاس پروازی V چیست http://safarpilote.mihanblog.com/post/19 <p dir="rtl" style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">با توجه به قوانین سازمان حمل و نقل بین المللی هوایی (یاتا) صندلی های هواپیما دارای رده بندی (کلاس بندی) پروازی مختلفی است که مسافران می توانند بلیط هواپیمای خود را با مشخص کردن کلاس پروازی دلخواه تهیه کنند. قابل ذکر است که قیمت بلیط هواپیما برای انواع کلاس پروازی متفاوت است<span dir="ltr" style="font-size: 9pt;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">درجه یک: فرست کلاس<span dir="ltr" style="font-size: 9pt;">&nbsp;: First Class&nbsp;</span>یا<span dir="ltr" style="font-size: 9pt;">&nbsp;F</span></p><p dir="rtl" style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">فرست کلاس گرانترین صندلی های یک پرواز را دارد و قیمت آن از دیگر کلاس های پروازی بیشتر است. صندلی فرست کلاس تک نفره، مبله، اتاقک مانند و خصوصی است. امکانات رفاهی فرست کلاس متفاوت است و شامل تلویزیون خصوصی با ریموت کنترل، لپ تاپ، سرویس اینترنت ماهواره ای، صندلی های اتوماتیک با قابلیت تنظیم زیر پا، پشت و پشتی سر به حالت یک بالش انعطاف پذیر و سرویس بهداشتی جداگانه است<span dir="ltr" style="font-size: 9pt;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">در این کلاس پروازی غذای گرم سرو می شود و انتخاب نوع غذا با مسافر و از روی منوی غذایی است. در واقع سرویس کترینگ این کلاس پروازی متفاوت است و همچنین از کیفیت بالاتری نیز برخوردار است. از نظر پذیرایی نیز مهمانداران این کلاس پروازی با تجربه تر و توجه خاصی به مسافران دارند. هنگام سوار شدن مسافران فرست کلاس جزو آخرین مسافران هستند و انتقال آنها تا هواپیما به صورت جداگانه از سایر مسافرین انجام می‌شود. در ترمینال فرودگاه نیز کانتر پذیرش آنها کانتری مجزاست و برای دریافت کارت پرواز اولویت دارند. مسافران فرست کلاس نخستین مسافرانی هستند که هنگام پیاده شدن از هواپیما خارج می‌شود<span dir="ltr" style="font-size: 9pt;">.</span></p> text/html 2018-04-01T21:15:59+01:00 safarpilote.mihanblog.com سمیرا نادری کنسل بلیط هواپیما آسمان http://safarpilote.mihanblog.com/post/18 <p dir="rtl" style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">در اینصورت جهت تسریع در فرآیند استرداد مبلغ پرداختی، می بایست تصویر بلیط مهر شده برای ما ایمیل یا فکس گردد. همچنین اصل بلیط مهر شده نزد مسافر نگهداری شده تا در صورت لزوم برای شرکت هواپیمایی پست شود. چنانچه این اتفاق ناخوشایند برای شما اتفاق افتاد، پس از ارسال بلیط ها برای ما، با شماره تلفن های ما تماس بگیرید تا کارشناسان فرآیند استرداد را برای شما انجام دهند<span dir="ltr" style="font-size: 9pt;">.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><img src="https://tikbancp.faranegar.com/uploads/7e4b0f6f-b9b0-4614-b562-27ff7f12e439/8544c52b-b5d0-4c17-a32d-a9d7a8ae5ef9/Cancel%20airplane%20tickets%20sky12.jpg" data-mce-src="https://tikbancp.faranegar.com/uploads/7e4b0f6f-b9b0-4614-b562-27ff7f12e439/8544c52b-b5d0-4c17-a32d-a9d7a8ae5ef9/Cancel%20airplane%20tickets%20sky12.jpg" width="536" height="336" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p> text/html 2018-04-01T21:03:35+01:00 safarpilote.mihanblog.com سمیرا نادری احراز هویت مسافران پروازهای داخلی برای شركت‌های هواپیمایی با کارت شناسایی در فرودگاه http://safarpilote.mihanblog.com/post/17 <p style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><b><a href="https://delsafar.com/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87" data-mce-href="https://delsafar.com/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87" style="font-size: 9pt;">کارت شناسایی در فرودگاه</a></b>&nbsp;جزء ضروری ترین چیزهایی است که باید به همراه داشته باشید. احراز هویت مسافران پروازهای داخلی برای شركت‌های هواپیمایی با کارت شناسایی در فرودگاه انجام می شود.</p><p dir="rtl" style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 12px; line-height: 18px;"><img src="https://bibarname.ir/wp-content/uploads/2018/04/Cancel-airplane-tickets-sky12-1.jpg" data-mce-src="https://bibarname.ir/wp-content/uploads/2018/04/Cancel-airplane-tickets-sky12-1.jpg" width="514" height="322" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></p> text/html 2018-03-31T20:08:18+01:00 safarpilote.mihanblog.com سمیرا نادری بلیط هواپیما ارزان از کجا بخریم؟ http://safarpilote.mihanblog.com/post/16 <p style="font-size: 13.3333px;"><strong><a href="https://delsafar.com/Cheap-airline-tickets" _mce_href="https://delsafar.com/Cheap-airline-tickets">بلیط ارزان هواپیما</a></strong>&nbsp;یکی از خواسته های اصلی مسافرانی است که قصد سفر با هواپیما را دارند.&nbsp;<strong><a href="https://delsafar.com/Cheap-airline-tickets" _mce_href="https://delsafar.com/Cheap-airline-tickets">بلیط هواپیما ارزان</a></strong>&nbsp;نسبت به خدمات و امکاناتی که در پیش روی شما می گذارد دارای قیمت بلیط منطقی تری است و برخلاف تبلیغات و نظر عامه مردم که هواپیما را گران قیمت می دانند, اینگونه نیست.</p><p style="font-size: 13.3333px;">&nbsp;<img src="https://bibarname.ir/wp-content/uploads/2018/03/38202073984_9bb47276f3_o-1-735x400.jpg" _mce_src="https://bibarname.ir/wp-content/uploads/2018/03/38202073984_9bb47276f3_o-1-735x400.jpg" alt="" width="527" height="287" style="border: 0px;"></p> text/html 2018-03-29T11:36:03+01:00 safarpilote.mihanblog.com سمیرا نادری راهنمای خرید بلیط خارجی با ویزاکارت http://safarpilote.mihanblog.com/post/15 <div class="column_attr clearfix align_justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">سالانه بسیاری از افراد به قصد گردش، تحصیل، کار و … به مسافرت خارجی می روند. یکی از اساسی ترین ‏موضوعات سفر خارجی، تهیه&nbsp;<strong style="font-size: 9pt;"><a href="https://delsafar.com/%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C" data-mce-href="https://delsafar.com/%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C" style="font-size: 9pt;">بلیط پرواز خارجی</a></strong>&nbsp;است. در بیشتر موارد فرد با مراجعه به آژانس های مسافرتی با قیمتهای بسیار ‏بالا مواجه می شود. برای همین منظور پیشنهاد ما اینست که بتوانید با تهیه یک مستر کارت یا ویزا کارت، پرداخت ‏هزینه رزرو بلیط هواپیمای خارجی را خودتان انجام دهید. چرا که در این حالت شما می توانید با هزینه کمتر، انتخابهای ‏بهتری داشته باشید. همچنین رزرو هتل و دیگر پرداختهای مرتبطتان را هم می توانید به راحتی انجام دهید.</div><div class="column_attr clearfix align_justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">&nbsp;<img src="https://bibarname.ir/wp-content/uploads/2018/03/mvisa_mwc-announcement-100710916-large.jpg" alt="" width="538" height="303" data-mce-src="https://bibarname.ir/wp-content/uploads/2018/03/mvisa_mwc-announcement-100710916-large.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></div> text/html 2018-03-26T20:35:37+01:00 safarpilote.mihanblog.com سمیرا نادری بلیط هواپیما چارتر http://safarpilote.mihanblog.com/post/14 <p id="f28c" class="graf graf--p graf-after--h3" style="margin: 10px 1px 0px; font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(235, 241, 248);">حالا در این میان دیگر شرکت هواپیمایی دربرابر فروش بلیط ها و صندلی های آن بخش از هواپیما هیچ مسئولیتی ندارد و شرکت چارتر کننده یا همان آژانس مسافرتی که اقدام به&nbsp;<span class="markup--strong markup--p-strong">جارتر</span>&nbsp;کرده عهده دار فروش این صندلی ها و بلیط ها می شود.</p><p id="61e3" class="graf graf--p graf-after--p" style="margin: 10px 1px 0px; font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(235, 241, 248);">پس شرکت یا ایرلاینی که بلیط یا صندلی های یک یا چند هواپیما را به صورت دربست اجاره می دهند با نام چارتر دهنده و شرکت یا آژانسی که بلیط یا صندلی های هواپیما را اجاره می گیرد با نام چارتر کننده شناخته می شود.</p><p style="margin: 10px 1px 0px; font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(235, 241, 248);"></p><div class="aspectRatioPlaceholder is-locked" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(235, 241, 248);"><div class="progressiveMedia js-progressiveMedia graf-image is-canvasLoaded is-imageLoaded" style="text-align: center;"><img class="progressiveMedia-image js-progressiveMedia-image" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1600/0*0elV1bOwYcpyTKP3.jpg" alt="" height="313" width="470" style="border: 0px; cursor: pointer;"></div></div> text/html 2018-03-26T20:05:48+01:00 safarpilote.mihanblog.com سمیرا نادری 10 ایرلاین برتر دنیا را بشناسید! http://safarpilote.mihanblog.com/post/13 <span style="font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(235, 241, 248);">در سال 1935 تعدادی از شرکت*های هوایی خصوصی و کوچک انگلیسی، در هم ادغام شدند و شرکت هواپیمایی خصوصی بریتیش ایرویز را شکل دادند. کابین*های لوکس این هواپیمایی، در واقع فضاهای چندکاره*ای هستند برای کار و استراحت.&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(235, 241, 248);">ریتیش ایرویز با استفاده از ناوگانی متشکل از 363 هواپیما به 222 مقصد در دنیا، خدمات&nbsp;</span><a href="https://delsafar.com/%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C" target="_blank" style="font-family: Tahoma; text-align: right; color: rgb(0, 153, 204); text-decoration-line: none;"><strong>بلیط پرواز خارجی</strong></a><span style="font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(235, 241, 248);">&nbsp;خود را ارائه می*کند. این ایرلاین، چند دهه است که در لیست ده هواپیمایی برتر دنیا قرار دارد.</span><br style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><img src="https://tikbancp.faranegar.com/uploads/7e4b0f6f-b9b0-4614-b562-27ff7f12e439/30640539-8687-4f1d-b9da-34a7f813b801/Top%2010%20Airlines%20in%20the%20world.jpg" border="0" alt="" height="263" width="470" style="font-family: Tahoma; text-align: right; border: 0px; cursor: pointer;"> text/html 2018-03-25T10:25:41+01:00 safarpilote.mihanblog.com سمیرا نادری لیست قیمت جدید بلیط هواپیما داخلی http://safarpilote.mihanblog.com/post/12 <p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Syekan; font-size: 13px; text-align: right;">شما در شرایط یکسان تغییر چندانی در قیمت بلیط هواپیما مشاهده نخواهید کرد. این مورد یکی از نشانه هایی رقابت بیشتر بین شرکت های هواپیمایی و شرکت های چارترکننده بلیط هوایی است.&nbsp;</span><br style="font-family: Syekan; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; text-align: right;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Syekan; font-size: 13px; text-align: right;">یکی از مواردی که بر روی قیمت بلیط هواپیما اثرگذار است, نوع بلیط است. شما با دو نوع بلیط سیستمی و بلیط چارتر در انتخاب بلیط مواجه هستید. هر یک از این بلیط ها با نرخ گذاری های متفاوتی در سامانه فروش بلیط موجود هستند. قیمت بلیط هواپیما در نوع سیستمی غالبا ثابت است و شما در این نوع بلیط شاهد&nbsp;</span><strong style="font-family: Syekan; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;">تغییرات قیمتی</strong><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Syekan; font-size: 13px; text-align: right;">چندانی نیستید.&nbsp;</span><br style="font-family: Syekan; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; text-align: right;"></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(242, 242, 242); text-align: center;"><img id="posted_image" src="https://tikbancp.faranegar.com/uploads/7e4b0f6f-b9b0-4614-b562-27ff7f12e439//12999916_ddbc090523.jpg" alt="" style="vertical-align: middle; border: none; max-width: 98%; height: auto; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Syekan; font-size: 13px; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"></div> text/html 2018-03-25T10:00:53+01:00 safarpilote.mihanblog.com سمیرا نادری روش های مطمئن تهیه بلیط پروازهای خارجی http://safarpilote.mihanblog.com/post/11 <span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Syekan; font-size: 13px; text-align: right;">تهیه بلیط پرواز خارجی یکی از مشکلات جدید مسافران جدید ایرانی شده است. حتا برخی دنبال&nbsp;</span><a target="_blank" href="https://delsafar.com/%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C" rel="nofollow" style="color: rgb(68, 68, 68); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition: all 0.4s ease-in-out; font-family: Syekan; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 1px 0px; text-align: right;"><b>بلیط پرواز خارجی</b></a><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Syekan; font-size: 13px; text-align: right;">&nbsp;پروازهایی است که هر ساله توریست ها و گردشگران زیادی را در بین شهرهای مختلف دنیا جابه جا می کند.&nbsp;</span><br style="font-family: Syekan; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; text-align: right;"><br style="font-family: Syekan; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; text-align: right;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Syekan; font-size: 13px; text-align: right;">از اصلی ترین شرایط بلیط پرواز خارجی خرید بلیط برای این پروازها است. امن بودن , سریع بودن و داشتن هزینه های پایین تر در عین حفظ کیفیت پرواز از مهمترین مواردی است که مدنظر گردشگران در پرواز خارجی است. برای رسیدن به این خواسته ها بلیط پرواز خارجی خیلی تعیین کننده است.&nbsp;</span><br style="font-family: Syekan; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; text-align: right;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Syekan; font-size: 13px; text-align: right;">شما برای اینکه در پرواز خارجی راحت و با اطمینان بیشتر بر روی صندلی هواپیما تکیه بدهید نیاز دارید تا برای این کار آماده تر شوید. برای آمادگی بیشتر برای سفری راحت تر پیدا کردن بلیط پرواز خارجی در اولویت شما خواهد بود.&nbsp;</span> text/html 2018-03-23T17:15:46+01:00 safarpilote.mihanblog.com سمیرا نادری خرید بلیط هواپیما کمتر از دو دقیقه http://safarpilote.mihanblog.com/post/10 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><strong style="font-size: 9pt;">دل سفر</strong>&nbsp;یک سایت خرید بلیط هواپیما می باشد&nbsp;که به شما این امکان را می دهد تا&nbsp;<a href="https://delsafar.com/" target="_blank" data-mce-href="https://delsafar.com/" style="font-size: 9pt;"><strong style="font-size: 9pt;">بلیط هواپیما</strong></a><strong style="font-size: 9pt;">&nbsp;(Airfare)</strong>&nbsp;را به راحتی و با قیمت خوب تهیه کنید. سایت های زیادی در جهت رزرو&nbsp;<a href="https://delsafar.com/" target="_blank" data-mce-href="https://delsafar.com/" style="font-size: 9pt;">و<strong style="font-size: 9pt;">خرید بلیط هواپیما</strong></a>&nbsp;در فضای مجازی راه اندازی شده اند تا بتوانند مشتری های بیشتری را برای خود دست و پا کنند و در ضمن بتوانند خدمات خودشان را سریع تر و به آسان ترین شکل ممکن به مسافران ارائه نمایند.</p><blockquote style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><strong style="font-size: 9pt;">تهیه بلیط هواپیما</strong>&nbsp;این روز ها در همه جای دنیا به صورت اینترنتی در حال انجام هست. مثل این سایت (<a href="https://www.tripadvisor.com/CheapFlightsHome" target="_blank" data-mce-href="https://www.tripadvisor.com/CheapFlightsHome" style="font-size: 9pt;"><strong style="font-size: 9pt;">airline tickets</strong></a>) که مشهور است. مراکز خدماتی و آژانس های مسافرتی در کنار شرکت های هواپیمایی با به کارگیری تکنیک های مدرن فضای کاری خودشان را از حالت سنتی به فضای الکترونیکی تبدیل کرده اند. این کار باعث شده تا دامنه فعالیت های خودشان را گسترش بدهند و از طرفی رضایت مسافرین را برای خرید بلیط هواپیما از طریق اینترنت جلب کنند.</blockquote>