مقررات استرداد و تغییر تاریخ پروازهای داخلی ایران ایر طبق اطلاعات موجود در این سامانه یا اطلاعات موجود بر روی بلیت قابل استناد می باشد لذا به منظور استرداد بایستی به لیست رزروها که در ذیل نام کاربری در صفحه نخست سامانه خرید اینترنتی می باشد مراجعه و دکمه استرداد را پس از انتخاب دلیل استرداد کلیک می کنیم . لطفا برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۶۶۲۵۹۴۹ تماس بگیرید . استرداد وجه بلیط فقط به کارت پرداخت کننده مسترد می گردد.
هرگونه تغییر و یا استرداد در کلیه کلاسهای نرخی,C,Y,V,Q,O,M,N,LJ, از زمان صدور تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز با کسر ۳۰ درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه و از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز به بعد با کسر ۶۰درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه امکان پذیر خواهد بود.

مقررات استرداد و تغییر تاریخ پروازهای داخلی ایران ایر طبق اطلاعات موجود در این سامانه یا اطلاعات موجود بر روی بلیت قابل استناد می باشد لذا به منظور استرداد بایستی به لیست رزروها که در ذیل نام کاربری در صفحه نخست سامانه خرید اینترنتی می باشد مراجعه و دکمه استرداد را پس از انتخاب دلیل استرداد کلیک می کنیم . لطفا برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۶۶۲۵۹۴۹ تماس بگیرید .  استرداد وجه بلیط فقط به کارت پرداخت کننده مسترد می گردد.
هرگونه تغییر و یا استرداد در کلیه کلاسهای نرخی,C,Y,V,Q,O,M,N,LJ, از زمان صدور تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز با کسر ۳۰ درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه و از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز به بعد با کسر ۶۰درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه امکان پذیر خواهد بود.
بار مجاز همراه مسافر در کابین اکونومی ۲۰ کیلو گرم ودر کابین بیزینس ۳۰ کیلوگرم
***** بار مسافر نوزاد (INF) در کلیه کلاسهای فوق شامل ۱۰ کیلو بار همراه می باشد.******
بموجب بند ۷-۳ توافقنامه دوازده جانبه شرکتهای هواپیمائی داخلی (هما IR، آسمان EP، ماهان W5، کیش ایر Y9، قشم ایر QB، نفت ایران NV، آتا I3، معراج JI، تابان HH، اترک AK و کاسپین CPN ) در خصوص استرداد بلیت آن دسته از مسافران که پرواز خود را از دست داده اند موارد ذیل ضروری است . ۱- بلیت الکترونیک و یا کاغذی آن دسته از مسافرانی که پرواز داخلی اولی و یا پرواز دوم خود را به علت تاخیر بیش از دو ساعت ویا ابطال پرواز اول و یا پرواز دوم که قرار بوده است توسط یکی از این یازده شرکت طرف توافق انجام شود از دست داده اند از هر گونه کسر هزینه ابطال بلیت معاف خواهند بود مشروط به اینکه تاریخ صدور این بلیت قبل از تاریخ پرواز باطل شده باشد ۲- شرکت هواپیمائی مربوطه ( تاخیر و یا ابطال کننده پرواز ) موظف است بلیت مسیر ابطالی و یا تاخیر پرواز مسافران خود را ممهور به مهر علت تاخیر و یا ابطال پرواز نموده تا از سوی مسافر به منظور عدم کسر هزینه ابطال بلیط هواپیما ادامه مسیر و یا برگشت خود به شرکت هواپیمائی دومی ارائه دهد .

نكات مربوط به پروازهای داخلی

۱٫ هنگام درج نام و نام خانوادگی بایستی دقت شود که مطابق نام و نام خانوادگی مندرج درشناسنامه مسافر باشد تا هنگام پذیرش مشکلی بوجود نیاید لذا هرگونه جریمه ای بابت مغایرت اسمی به عهده خود مسافر می باشد. تغییر نام در این سیستم بعد از صدور بلیط هواپیما امكان پذیر نمی باشد.

۲٫ مسافرانی كه از تخفیف های بهزیستی، جانبازی، خانواده شهدا یا تخفیف ویژه کارکنان استفاده می كنند، بایستی حضوری به دفاتر ایران ایر مراجعه فرمایند.

۳٫ مسافرانی كه خواستار خدمات ویژه ی پزشكی هستند، باید حضوری به دفاتر ایران ایر مراجعه كرده و فرم پزشكی را دریافت كنند.

۴٫ مسافرانی كه خواستار خدمات ویلچر، غذای خاص و تخت نوزاد هستند، می توانند بعد از صدور بلیط هواپیما تقاضای خود را اعلام نمایید.

۵٫ در خصوص حمل بار اضافی تلفن ۴۶۶۲۸۸۵۶، در خصوص موجود زنده (حیوان و… ) تلفن ۴۶۶۲۸۸۵۶ و در خصوص جسد تلفن ۴۶۶۲۸۹۲۲ پاسخگوی مسافران خواهند بود.

۶٫ تمامی پروازهای ایران ایر از ترمینال ۲ فرودگاه بین المللی مهراباد انجام می گردد و مسافر موظف است یک ساعت و نیم قبل از پرواز در ترمینال فرودگاه حضور داشته باشد.

۷٫ تاخیر بیش از دو ساعت در پروازهای داخلی ایران ایر شامل استرداد كامل وجه بلیط هواپیما به مسافر می باشد.

* پیوست: در پروازهایی که بیش از چهار ساعت تاخیر دارد، به مسافر در همان مسیر یک فقره بلیط هواپیما با ۳۰% تخفیف تعلق می گیرد كه مسافر می تواند با مراجعه به دفاتر فروش ایران ایر، آن را دریافت كند.

 

نکات تغییر و استرداد بلیط هواپیما در پروازهای داخلی

۱٫ مقررات استرداد و تغییر تاریخ پروازهای داخلی ایران ایر، طبق اطلاعات موجود در سامانه یا اطلاعات موجود بر روی بلیط هواپیما قابل استناد می باشد.

۲٫ استرداد وجه بلیط هواپیما، فقط به کارت پرداخت کننده مسترد می گردد.

 

تغییر و استرداد بلیط هواپیما در انواع کلاس های هوایی

کلاس نرخیJ : هرگونه تغییر و یا استرداد بلیط هواپیما، از زمان صدور تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز، با کسر ۲۰ درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه و از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز به بعد، با کسر ۴۰درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه امکان پذیر خواهد بود. بار مجاز همراه مسافر، ۳۰ کیلوگرم برای مسافر بزرگسال و کودک می باشد.

کلاس نرخی Cهرگونه تغییر و یا استرداد بلیط هواپیما، از زمان صدور تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز، با کسر ۲۰ درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه و از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پروازبه بعد، با کسر ۴۰ درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه امکان پذیر خواهد بود. بار مجاز همراه مسافر، ۳۰ کیلوگرم برای مسافر بزرگسال و کودک می باشد.

کلاس نرخی Y: هرگونه تغییر و یا استرداد بلیط هواپیما، از زمان صدور تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز، با کسر ۲۰ درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه و از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پروازبه بعد، با کسر ۴۰درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه امکان پذیر خواهد بود. بار مجاز همراه مسافر، ۲۵ کیلوگرم برای مسافر بزرگسال و کودک می باشد.

کلاس نرخی V: هرگونه تغییر و یا استرداد بلیط هواپیما، از زمان صدور تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز، با کسر ۲۰ درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه و از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز به بعد، با کسر ۴۰درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه امکان پذیر خواهد بود. بار مجاز همراه مسافر، ۲۰ کیلوگرم برای مسافر بزرگسال و کودک می باشد.

کلاس نرخی Q: هرگونه تغییر و یا استرداد بلیط هواپیما، از زمان صدور تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز، با کسر ۳۰ درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه و از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز به بعد، با کسر ۶۰ درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه امکان پذیر خواهد بود. بار مجاز همراه مسافر، ۲۰ کیلوگرم برای مسافر بزرگسال و کودک می باشد.

کلاس نرخی M: هرگونه تغییر و یا استرداد بلیط هواپیما، از زمان صدور تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز، با کسر ۳۰ درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه و از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز به بعد، با کسر ۶۰درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه امکان پذیر خواهد بود. بار مجاز همراه مسافر، ۲۰ کیلوگرم برای مسافر بزرگسال و کودک می باشد.

کلاس نرخی N: هرگونه تغییر و یا استرداد بلیط هواپیما، در این کلاس پروازی مجاز نمی باشد و هیچگونه وجهی مسترد نخواهد شد . بار مجاز همراه مسافر،۲۰ کیلوگرم برای مسافر بزرگسال و کودک می باشد.

* بار مسافر نوزاد (INF)، در کلیه کلاسهای فوق شامل ۱۰ کیلو بار همراه می باشد.

و اما در پرواز های خارجی بایستی نکات دیگری را در خرید بلیط هواپیما مد نظر قرار دهیم.

 

نكات مربوط به پروازهای بین المللی

۱٫ مقتضی است نام و نام خانوادگی مسافر، عیناً مطابق با نام و نام خانوادگی مندرج در گذرنامه در سیستم وارد شود تا هنگام پذیرش مشکلی بوجود نیاید. افرادی كه دارای دو گذرنامه ایرانی و خارجی می باشند و نام و نام خانوادگی آنها در دو گذرنامه متفاوت است، به هنگام رزرو بلیط هواپیما ابتدا نام درج شده در گذرنامه ایرانی و سپس خارجی مطابق نمونه زیر درج گردد.

مثال: اگرنام مسافر در گذرنامه ایرانی BABAK و نام خانوادگی KIANI باشد و همچنین نام و نام خانوادگی مسافر در گذرنامه خارجی NIKOLAS KENTH باشد، طریقه درج آن درصفحه اطلاعات مسافر بصورت زیر می باشد:
NAME:BABAKNIKOLAS
LASTNAME:KIANIKENTH

* تغییر نام در این سیستم بعد از صدور بلیط هواپیما امكان پذیر نمی باشد.

۲٫ مسئولیت رعایت قوانین و مقررات سفر، از جمله داشتن گذرنامه و ویزای معتبر بر عهده خود مسافر می باشد .

نكات مهم

* گذرنامه مسافر از زمان شروع مسافرت، باید حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.

* برای صدور بلیط های یک طرفه، یكی از موارد زیر الزامی می باشد

الف) دارا بودن گذرنامه كشور مقصد
ب) دارا بودن کارت اقامت كشور مقصد
ج) دارا بودن ویزای بالای شش ماه یا ویزای شینگن نوع D

* در صورتیكه مسافر، بلیط هواپیمای پرواز رفت خود را از ایران ایر و برگشت آن را از ایرلاین های دیگر، به صورت جداگانه (دو بلیط هواپیمای مجزا) تهیه كرده باشد، ارائه هر دو بلیط هواپیما به كانتر پذیرش مسافر در فرودگاه الزامی می باشد.

* مسافرانی كه دارای ویزای محدود می باشند، برای صدور بلیط هواپیما، در پروازهای رفت و برگشت به محدوده ی اعتبار ویزای خود دقت لازم را به عمل آورند.

۳٫ مسافرانی كه خواستار استفاده از بلیط هواپیما، در پروازهای تخفیف دار ایران ایر كه شامل افراد بالای ۶۰ سال، دانشجویان، اساتید دانشگاه و… می باشند، باید حضوری به دفاتر ایران ایر مراجعه نمایند.

* بلیط هواپیما مخصوص دانشجویان، فقط در دفاتر شعب خارج از كشور صادر می گردد.

۴٫ مسافرانی كه خواستار خدمات ویژه ی پزشكی هستند، باید حضوری به دفاتر ایران ایر مراجعه كرده و فرم پزشكی را دریافت كنند.

۵٫ مسافرانی كه خواستار خدمات ویلچر، غذای مخصوص و یا تخت نوزاد هستند، بعد از صدور بلیط هواپیما، می بایست تقاضای خود را اعلام نمایند.

۶٫ در خصوص حمل بار اضافی تلفن ۵۱۰۰۷۴۸۴، در خصوص موجود زنده (حیوان و… ) تلفن ۵۱۰۰۷۳۱۸ و همچنین در خصوص جنازه متوفی تلفن ۵۱۰۰۳۵۵۷ پاسخگوی مسافران خواهند بود.

 

نکات تغییر و استرداد بلیط هواپیما در پرواز های خارجی

۱٫ مقررات استرداد و تغییر تاریخ بلیط خارجی پروازهای بین المللی ایران ایر، طبق اطلاعات موجود در سامانه یا اطلاعات موجود بر روی بلیط هواپیما قابل استناد می باشد.

۲٫ از آنجائیکه بلیط هواپیما در پروازهای رفت و برگشتی، به نسبت از دو بلیط هواپیما در پرواز یکطرفه، در همان مسیر ارزان تر است، بنابراین در صورت تقاضای استرداد بلیط هواپیما در پروازهای رفت و برگشتی که یک مسیر آن استفاده شده باشد،هزینه استردادی همیشه با کسر یک مسیر یکطرفه با بالاترین نرخ موجود در آن کابین محاسبه می گردد. قابل ذکر است در صورت No-Show در مسیر دوم، هزینه آن نیز لحاظ خواهد شد.

* پیوست: هزینه No-Show به این معنی است که مسافر رزرو خود را همچنان حفظ کرده ولی در تاریخ و ساعت مقرر، نزد کانتر پذیرش در فرودگاه حاضر نشود. قابل ذکر است مهلت کنسل کردن رزرو، تا ۲۴ ساعت قبل از ساعت پرواز می باشد، در غیر اینصورت شامل هزینه مربوطه می گردد.

هزینه No-Show در انواع کلاس های پروازی

هزینه No-Show در کلاس نرخی L: مبلغ ۲۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد و هزینه تغییر تاریخ این کلاس نرخی، مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. هزینه استرداد بلیط هواپیما در این کلاس نرخی، مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. بار مجاز همراه مسافر در این کلاس نرخی، ۳۰KG می باشد.

هزینه No-Show در کلاس نرخی N: مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد. هزینه تغییر تاریخ این کلاس نرخی، مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. هزینه استرداد بلیط هواپیما در این کلاس نرخی، مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. بار مجاز همراه مسافر در این کلاس نرخی، ۳۰KG می باشد.

هزینه No-Show در کلاس نرخی M: مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد. هزینه تغییر تاریخ این کلاس نرخی، مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. هزینه استرداد بلیط هواپیما در این کلاس نرخی، مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. بار مجاز همراه مسافر در این کلاس نرخی، ۳۰KG می باشد.

هزینه No-Show در کلاسهای نرخی Q: مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد. هزینه تغییر تاریخ این کلاس نرخی، رایگان می باشد. هزینه استرداد بلیط هواپیما در این کلاس نرخی، مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. بار مجاز همراه مسافر در این کلاس نرخی، ۳۰KG می باشد.

هزینه No-Show در کلاس نرخی V: مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد. هزینه تغییر تاریخ این کلاس نرخی، رایگان می باشد. هزینه استرداد بلیط هواپیما در این کلاس نرخی، مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. بار مجاز همراه مسافر در این کلاس نرخی، ۳۰KG می باشد.

هزینه No-Show در کلاس نرخی Y: مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد. هزینه تغییر تاریخ این کلاس نرخی، رایگان می باشد. هزینه استرداد بلیط هواپیما در این کلاس نرخی، مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. بار مجاز همراه مسافر در این کلاس نرخی، ۴۰KG می باشد.

هزینه No-Show در کلاس نرخی I: مبلغ ۲۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد. هزینه تغییر تاریخ این کلاس نرخ، رایگان می باشد. هزینه استرداد بلیط هواپیما در این کلاس نرخی، مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. بار مجاز همراه مسافر در این کلاس نرخی، ۴۰KG می باشد.

هزینه No-Show در کلاس نرخی C: مبلغ ۲۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد. هزینه تغییر تاریخ این کلاس نرخی، رایگان می باشد. هزینه استرداد بلیط هواپیما در این کلاس نرخی، مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. بار مجاز همراه مسافر در این کلاس نرخی، ۴۰KG می باشد.

هزینه No-Show در کلاس نرخی J: مبلغ ۲۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد. هزینه تغییر تاریخ این کلاس نرخی، رایگان می باشد. هزینه استرداد بلیط هواپیما در این کلاس نرخی، مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. بار مجاز همراه مسافر در این کلاس نرخی، ۵۰KG می باشد.

* بار مسافر نوزاد (INF)، در کلیه کلاسهای فوق شامل ۱۰ کیلو بار همراه می باشد.